O firme

 

 

Naša firma pôsobí na Slovenskom trhu už od roku 1994. Jej začiatky však siahajú ešte ďalej až do roku 1987, kedy jej zakladateľ Ladislav Demčák pôsobil na agentúre Slovkoncert ako ozvučovateľ slovenských skupín / Elán,  V. Patejdl, Modus, B. Dubasová, Metalinda /a už v týchto časoch vlastnil ozvučovaciu aparatúru. Od roku 1990 pokračoval v ozvučovacej práci spolu s bratom Igorom a založili firmu Amtek.Koncertovali so skupinami Elán, Vašo Patejdl, Tublatanka, Beáta Dubasová, Modus,Metalinda a mnohí ďalší...

V roku 1994 sa firma Amtek zlúčila s firmou Amex spol. s r.o. /čo bola ďalšia firma L. Demčáka /a stala sa na dvanásť rokov jej divíziou. V tomto období sa firma úplne zmenila. Z malej "one man company" sa stala veľká, na svojom trhu známa a renomovaná  už zvukovo svetelná firma. Zmenilo sa aj zameranie firmy. Z "Rock and Roll" koncertnej firmy sa stala firma pôsobiaca v oblasti "industrial business". Teda firma zabezpečujúca firemné akcie a výrobu televíznych showprogramov. Na svoje začiatky však nikdy nezabudla. Koncerty a festivaly zostali aj naďalej jej srdcovou záležitosťou.

Január roku 2006 je začiatkom pokračovania už samostanej oveľa silnejšej spoločnosti s názvom Amex Audio s r.o.

Ďalším dôležitým míľnikom v živote spoločnosti Amex Audio, s.r.o. bol odchod jej zakladateľa L. Demčáka v marci roku 2011. Firma však nestratila na kredite. Igor Demčák so svojou pôvodnou, dobrou "crue" pokračuje ďalej . . .